LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” …

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” >>>POBIERZ<<<

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do dofinansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 313 „Odnowa i …

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – MAŁE PROJEKTY 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w …

LISTA RANKINGOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 7/2014 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków …

LISTA RANKINGOWA – MAŁE PROJEKTY 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złożone w naborze 7/2014, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”, Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” i uzyskujące minimum …

LISTA RANKINGOWA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 7/2014 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych …

LISTA RANKINGOWA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złożone w naborze 7/2014, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 313 „Odnowa i rozwój wsi”, Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków …

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW [4.1-413_312]

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 01 ogloszenie_o_naborze_2014.docx Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 02_wykaz_312_MDiG-7-14.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 7/2014” 03_char_proj_312_MDiG-7-14.doc Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych 04_osw-dane-osob_312_MDiG-7-14.doc Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w …