Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Działania promujące walory dziedzictwa kulturowego i tradycji na obszarze LGD MDiG”

Operacja pt. „Działania promujące walory dziedzictwa kulturowego i tradycji na obszarze LGD MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2020r. Celem operacji jest wypromowanie walorów obszaru LGD MDiG poprzez organizację wydarzeń i wydanie publikacji o obszarze LGD MDiG, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja jest realizowana w ramach poddziałania …

Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”

Operacja pt. Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2019r. Celem operacji było rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia LGD „MDiG” poprzez utworzenie miejsc  rekreacyjno-turystycznych na obszarze LGD „MDiG” i udostępnienie ich mieszkańcom i turystom do dnia złożenia …

Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG”

Operacja pt. Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2019r. Celem operacji była poprawa stanu infrastruktury  rekreacyjno-turystycznej dla poprawy życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsc służących turystyce i rekreacji na obszarze LGD „MDiG”, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. …

Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG”

Operacja pt. „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 02.12.2019r. Celem operacji było wypromowanie wartości historycznych, kulturowych, turystycznych obszaru LGD „MDiG”, poprzez wydanie publikacji, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego …

Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”

Operacja pt. „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój” realizowana była od 31.12.2019r. do 31.08.2019r. Celem operacji było kultywowanie tradycji regionu poprzez doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD „MDiG” do dnia złożenia wniosku o …

Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”. Celem operacji jest kultywowanie tradycji regionu poprzez doposażenie podmiotów działających w …

Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG”

Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG”. Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury  rekreacyjno-turystycznej dla poprawy życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsc służących turystyce i rekreacji na obszarze LGD „MDiG”, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Operacja jest …

Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”

Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”. Celem operacji jest rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia LGD „MDiG” poprzez utworzenie miejsc  rekreacyjno-turystycznych na obszarze LGD „MDiG” i udostępnienie ich mieszkańcom i turystom do dnia złożenia wniosku o …

Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Działania promujące walory dziedzictwa kulturowego i tradycji na obszarze LGD MDiG”

Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Działania promujące walory dziedzictwa kulturowego i tradycji na obszarze LGD MDiG”. Celem operacji jest wypromowanie walorów obszaru LGD MDiG poprzez organizację wydarzeń i wydanie publikacji o obszarze LGD MDiG, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na …

Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG” Celem operacji jest wypromowanie wartości historycznych, kulturowych, turystycznych obszaru LGD „MDiG”, poprzez wydanie publikacji, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja jest realizowana w ramach …