Podpisanie Umowy na Wsparcie Przygotowawcze

W dniu 09.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, małopolskie lokalne grupy działania otrzymały łącznie blisko 2,3 mln zł wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te stanowią tzw. wsparcie przygotowawcze – pozwolą grupom na opracowanie nowych lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w perspektywie 2023-2027. Umowy gwarantujące dofinansowanie dla 31 grup wręczyli uroczyście marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, radni województwa małopolskiego: Marta Mordarska, Danuta Kawa oraz Stanisław Bisztyga oraz dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Paweł Knapczyk i Roman Wcisło. Każda z przekazanych umów opiewa na kwotę 74 tys. zł .

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/ponad-2-mln-zl-dla-malopolskich-lgd-na-nowe-lokalne-strategie-rozwoju

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.