LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

>>>POBIERZ<<<

image_pdfDrukuj