LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – MAŁE PROJEKTY 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

>>>POBIERZ<<<

image_pdfDrukuj