LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

>>>POBIERZ<<<

image_pdfDrukuj