LISTA RANKINGOWA – MAŁE PROJEKTY 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złożone w naborze 7/2014, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”,

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” i uzyskujące minimum punktowe w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp. Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Liczba punktów Czy projekt mieści się w limicie
1 LGD MDIG-7/2014/4.1/413_MP/7 065293695 Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP Zasań; Zasań 157; 32-425 Trzemeśnia Wyposażenie zespołu „Nasza Zasań” działającego w ramach Orkiestry Dętej w Zasani w stroje ludowe 23 120,00 20,00 Tak
2 LGD MDIG-7/2014/4.1/413_MP/6 068940646 Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu; Piłsudskiego 20; 32-400 Myślenice Odnowa kamiennej kapliczki przydrożnej p.w. św. Józefa w miejscowości Polanka 43 363,94 16,00 Tak
3 LGD MDIG-7/2014/4.1/413_MP/5 069585705 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyszkowicach; Krzyszkowice 386; 32-445 Krzyszkowice Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej OSP w Krzyszkowicach 35 989,60 14,00 Tak
4 LGD MDIG-7/2014/4.1/413_MP/8 063890500 Kółko Rolnicze w Porębie; Poręba 69; 32-425 Trzemeśnia Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości 20 344,32 13,00 Nie
Razem w limicie 102 473,54
Razem w ramach 120% limitu 122 817,86

 

image_pdfDrukuj