Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią" działa na terenie Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice.
WYNIKI NABORU 1/2022- podejmowanie działalności gospodarczej
WYNIKI NABORU 1/2022 –PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- nr naboru 1/2022. Nabór wniosków trwał od 21-11-2022r. do 05-12-2022r. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 13 wniosków. W limicie środków mieści się 8 wniosków. Dokumentacja z przeprowadzonych naborów zostanie przekazana...
Czytaj dalej "WYNIKI NABORU 1/2022- podejmowanie działalności gospodarczej"
POSIEDZENIE RADY LGD – 25 STYCZEŃ 2023 R. (ŚRODA) O GODZ. 17:00
Informujemy, że Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków w ramach naboru 1/2022 odbędzie się w dniu 25.01.2023r. (środa) o godz. 17:00 w Budynku Starostwa w Myślenicach- w Sali Obrad (ul. Reja 13).
Czytaj dalej "POSIEDZENIE RADY LGD – 25 STYCZEŃ 2023 R. (ŚRODA) O GODZ. 17:00"
Krótka charakterystyka projektów związanych z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie LGD...
Czytaj dalej "Krótka charakterystyka projektów związanych z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej"
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2022- operacje polegające na działaniach mających na celu promowanie lub kultywowanie lud odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie na...
Czytaj dalej "OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2022- operacje polegające na działaniach mających na celu promowanie lub kultywowanie lud odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości"
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022- operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizację imprez promocyjnych
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie...
Czytaj dalej "OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022- operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizację imprez promocyjnych"
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie...
Czytaj dalej "OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku"
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022- operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację czasu wolnego
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie...
Czytaj dalej "OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022- operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację czasu wolnego"