Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią" działa na terenie Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice.
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, PROCEDURZE WYBORU OPERACJI WŁASNYCH ORAZ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANW LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, PROCEDURZE WYBORU OPERACJI WŁASNYCH ORAZ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją dokumentów dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania...
Czytaj dalej "KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, PROCEDURZE WYBORU OPERACJI WŁASNYCH ORAZ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”"
WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 3/2023
Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań...
Czytaj dalej "WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 3/2023"
WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 2/2023
Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem...
Czytaj dalej "WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 2/2023"
WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 1/2023
Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Między Dalinem i Gościbią" informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację...
Czytaj dalej "WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 1/2023"
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023- operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,...
Czytaj dalej "OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023- operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej"
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ- 26.10.2023r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w sąsiadującym LGD "Gościniec 4 Żywiołów"! Wizyta studyjna odbędzie się 26 października 2023r. (czwartek) w godzinach 9:00-17:00. Celem wizyty będzie poznanie Lokalnej Grupy Działania oraz zapoznania się z praktyką Ekomuzeum i Questów na obszarze LGD G4Ż. Wizyta studyjna realizowana jest wraz z LGD...
Czytaj dalej "ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ- 26.10.2023r."
POSIEDZENIE RADY LGD – 18 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (ŚRODA) O GODZ. 18:00
Informujemy, że Posiedzenie Rady LGD odbędzie się w dniu 18.10.2023r. (środa) o godz. 18:00 w Budynku Starostwa w Myślenicach- w Sali Obrad (ul. Reja 13).
Czytaj dalej "POSIEDZENIE RADY LGD – 18 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (ŚRODA) O GODZ. 18:00"
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2023- operacje polegające na ochronie i rewitalizacji zabytków lub ich remonty lub konserwacja
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego  i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie...
Czytaj dalej "OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2023- operacje polegające na ochronie i rewitalizacji zabytków lub ich remonty lub konserwacja"