FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA www.federacjalgdmalopolska.pl FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA obejmie swoim zasięgiem 30 gmin z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz myślenickiego, zamieszkiwanych łącznie przez 360 tys. mieszkańców. Członkowie założyciele Federacji: LGD „KORONA SĄDECKA” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” Stowarzyszenie Lokalna …