WYNIKI NABORU NR 2/2020

WYNIKI NABORU NR 2/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 2/2020. Nabór wniosków trwał od 22-10-2020 do 05-11-2020. Do Biura LGD złożono 1 wniosek o przyznanie …

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” …

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” >>>POBIERZ<<<

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do dofinansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 313 „Odnowa i …

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – MAŁE PROJEKTY 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w …

LISTA RANKINGOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 7/2014 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków …

LISTA RANKINGOWA – MAŁE PROJEKTY 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złożone w naborze 7/2014, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”, Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” i uzyskujące minimum …

LISTA RANKINGOWA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 7/2014 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych …

LISTA RANKINGOWA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złożone w naborze 7/2014, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 313 „Odnowa i rozwój wsi”, Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków …