BROSZURA INFORMUJĄCA O GŁÓWNYCH ZAŁOŻENIACH LSR

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BROSZURĄ INFORMACYJNĄ, KTÓRA ZAWIERA INFORMACJE NA TEMAT GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ LSR I PROJEKTÓW, KTÓRE REALIZOWANE SĄ W OBECNYM OKRESIE APLIKACYJNYM 2014-2020.   >ULOTKA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ<  

Broszury informacyjne PROW 2014-2020

ULOTKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE BIEŻĄCEGO OKRESU APLIKACYJNEGO 2014-2020 zawierają informacje na temat zasad przyznawania środków w ramach: podejmowania działalności gospodarczej rozwijania działalności gospodarczej projektów „dużych” (dotyczących działań niekomercyjnych) projektów grantowych (dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) AKTUALNA ULOTKA:  >TUTAJ<   >TUTAJ<  >TUTAJ<  projekty grantowe   ULOTKI ARCHIWALNE:   >TUTAJ< >TUTAJ<