LISTA RANKINGOWA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złożone w naborze 7/2014, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 313 „Odnowa i rozwój wsi”,

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” i osiągających minimum punktowe w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp. Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Liczba punktów Czy projekt mieści się w limicie
1 LGD MDiG-7/2014/4.1/413_313/1 063189434 Gmina Myślenice
Rynek 8/9,  32-400 Myślenice
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Bysina w ramach programu Leader 240 839,00 17,00 Tak
Suma 240 839,00 zł

 

image_pdfDrukuj