Zaproszenie na spotkania dotyczące budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Szanowni Państwo! Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb …

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027- ETAP PLANISTYCZNY

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Między Dalinem i Gościbią” przystąpiło do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.  LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na …

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 w Myślenicach

W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów działających na terenie Gminy Sułkowice i Myślenice na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Myślenicach 20 marca (poniedziałek) o godzinie 17:00 (Budynek Starostwa- ul. Drogowców 2a, I piętro- sala numer 132). Program spotkania: …

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH DO NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Szanowni Państwo! W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia …

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027

BADANIE ANKIETOWENA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027ETAP DIAGNOSTYCZNY Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Między Dalinem i Gościbią” przystąpiło do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku …

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 w Biertowicach

W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów działających na terenie Gminy Sułkowice i Myślenice na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Biertowicach20 października (czwartek) o godzinie 17:00(adres: Biertowice 220). Program spotkania: Informacja na temat LGD, głównych założeń RLKS na lata …

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 w Trzemeśni

W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów działających na terenie Gminy Myślenice na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Trzemeśni 12 października (środa) o godzinie 17:00 (adres: Trzemeśnia 218). Program spotkania: Informacja na temat LGD, głównych założeń RLKS na lata …

Ankieta dla mieszkańców powiatu myślenickiego oraz gmin sąsiadujących- nowa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, W związku z trwającymi pracami nad zintegrowaną lokalną strategią rozwoju Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2023-2027 przedstawiamy Państwu ankietę stanowiącą jeden z kroków w planowaniu tego rozwoju. Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat spójności obszaru powiatu myślenickiego oraz gmin sąsiadujących, jego atrakcyjności turystycznej, …

ANKIETA POTRZEB, PROBLEMÓW I OCZEKIWAŃ

Szanowni Państwo! Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, w której będziecie Państwo mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat potrzeb, problemów i oczekiwań wobec gminy, w której mieszkacie. Bardzo prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi. Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość. >>>ANKIETA<<< Zarząd Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”