LISTA RANKINGOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 7/2014 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” i uzyskujące minimum punktowe w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp. Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Liczba punktów Data, godz. złożenia wniosku Czy projekt mieści się w limicie
1 LGD MDiG-7/2013/4.1/413_312/3 068698291 Ireneusz Ryś; Jasienica 318; 32-400 Myślenice „Operacja polega na zakupie specjalistycznych maszyn do obróbki drewna: frezarki dolnowrzecionowej oraz szlifierki szerokotaśmowej. Przedmiotem operacji jest również zakup środka transportu-samochodu dostawczego” 94 216,00 9 23.07.2014 godz.13.30 Tak
2 LGD MDiG-7/2013/4.1/413_312/4 064376022 Firma Produkcyjno-Handlowa Magdalena i Robert Skałka; 32-425 Trzemeśnia, Łęki 80 „Zakup maszyn i form rozdmuchowych w celu rozwoju firmy i podniesienia jej konkurencyjności w zakresie produkcji konewek” 255 000,00 9 23.07.2014 godz.14.45 Tak
3 LGD MDiG-7/2013/4.1/413_312/1 069591355 Arkadiusz Wiśniewski; Droginia 115; 32-400 Myślenice „Zakres planowanej operacji obejmuje zakup i montaż kompletnego wyposażenia do stacji diagnostyki (przeglądów) pojazdów mechanicznych o DMC 3,5 tony” 71 992,50 8 23.07.2014 godz.12.20 Tak
4 LGD MDiG-7/2013/4.1/413_312/2 069591504 Tomasz Ryś; Droginia 250; 32-400 Myślenice „Operacja polega na zakupie sprzętu biurowego, w tym komputerów, urządzeń do drukowania i kopiowania, zakupie wyposażenia biura oraz specjalistycznego oprogramowania” 35 140,00 8 23.07.2014 godz.13.20 Tak
5 LGD MDiG-7/2013/4.1/413_312/5 069295673 Jakub Bogunia; Kowalska 2; 32-440 Sułkowice „Celem operacji jest podniesienie potencjału turystycznego. Miejscowość Krzywaczka (…)nowo powstała mała gastronomia” 37 597,00 8 23.07.2014 godz.14.57 Nie
Razem w limicie 456 348,50
Razem w ramach 120% limitu 493 945,50

 

image_pdfDrukuj