ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE- 29.09.2022r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne.  W czasie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat działań realizowanych przez LGD „Między Dalinem i Gościbią” oraz możliwości pozyskania wsparcia w ramach PROW 2014-2020 (projekty związane z działalnością gospodarczą, projekty „duże”). Spotkanie odbędzie się 29.09.2022r. (czwartek) o godz. 17:00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Ks. Piotra …

Ankieta dla mieszkańców powiatu myślenickiego oraz gmin sąsiadujących- nowa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, W związku z trwającymi pracami nad zintegrowaną lokalną strategią rozwoju Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2023-2027 przedstawiamy Państwu ankietę stanowiącą jeden z kroków w planowaniu tego rozwoju. Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat spójności obszaru powiatu myślenickiego oraz gmin sąsiadujących, jego atrakcyjności turystycznej, …

ANKIETA POTRZEB, PROBLEMÓW I OCZEKIWAŃ

Szanowni Państwo! Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, w której będziecie Państwo mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat potrzeb, problemów i oczekiwań wobec gminy, w której mieszkacie. Bardzo prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi. Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość. >>>ANKIETA<<< Zarząd Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ ORAZ KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW I OPERACJI INNYCH NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zarząd Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020, realizowanych na obszarze LSR tj.: Gminy Myślenice oraz Gminy …

FISZKI PROJEKTOWE- NOWA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” prowadzi prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Zwracamy …

Krótka charakterystyka projektów społecznych (niekomercyjnych)

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Działalność LGD …

Podsumowanie operacji pn. „Opowieści ziemi sułkowickiej” realizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”

„OPOWIEŚCI ZIEMI SUŁKOWICKIEJ” Celem operacji jest promocja obszaru LGD MDiG poprzez wydanie dwóch publikacji promujących gminę Sułkowice do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach …

FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY- nowe wzory obowiązujące od 01.08.2022r.

Przypominamy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się aktualne formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Od 01.08.2022r. obowiązują nowe wzory wniosków! Link do strony: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 I. Operacje w ramach …