WYNIKI NABORU 1/2022- podejmowanie działalności gospodarczej

WYNIKI NABORU 1/2022 –PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- nr naboru 1/2022. Nabór wniosków trwał od 21-11-2022r. do 05-12-2022r. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 13 wniosków. W limicie środków mieści się 8 wniosków. Dokumentacja z przeprowadzonych naborów zostanie przekazana …

Krótka charakterystyka projektów związanych z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie LGD …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2022- operacje polegające na działaniach mających na celu promowanie lub kultywowanie lud odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie na …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022- operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizację imprez promocyjnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022- operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację czasu wolnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie …

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW W związku z ogłoszonymi naborami wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.   Wniosek wraz z biznesplanem powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022- operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …