KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag. Zmiany dotyczą rozdziału VIII, XI, Planu działania, Budżetu LSR. Uwagi prosimy przesyłać …

Konsultacje społeczne!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania w perspektywie finansowej 2014-2020. Prosimy o przesyłanie propozycji wykorzystania przez nasze Stowarzyszenie różnicy kursowej wynikającej z przeliczenia dostępnego budżetu z waluty PLN na …

Budżet Obywatelski Małopolska 2021. Ruszyło głosowanie!

Od 14 maja wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swoje głosy na projekty w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku przyjęto do głosowania rekordową liczbę zadań – jest ich aż 234. Głosowanie trwa do 14 czerwca, a wyniki poznamy do 22 października. Szczegółowe …

WYNIKI NABORU 2/2021- rozwój działalności gospodarczej

WYNIKI NABORU 2/2021 –ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej- nr naboru 2/2021. Nabór wniosków trwał od 04-02-2021r. do 18-02-2021r. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 12 wniosków(1 wniosek został wycofany). Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 827 340,00 zł. W …

WYNIKI NABORU 1/2021- podejmowanie działalności gospodarczej

WYNIKI NABORU 1/2021 –PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- nr naboru 1/2021. Nabór wniosków trwał od 04-02-2021r. do 18-02-2021r. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 22 wnioski (1 wniosek został wycofany). Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 540 000,00 …