WARSZTATY SZKOLENIOWE Z METOD I ZASAD TWORZENIA EKOMUZEUM PRZENIESIONE NA 10 i 11 PAŹDZIERNIKA

Informujemy, że warsztaty z metod i zasad tworzenia Ekomuzeum zostają przeniesione na 10 i 11 października. 10 października 2023r. (wtorek) od godziny 14:0011 października 2023r. (środa) od godziny 8:00 Warsztaty przeprowadzane są w ramach realizowanego wraz z LGD „Gościniec 4 Żywiołów projektu współpracy: „Szlaki turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich LGD …

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY SZKOLENIOWE Z METOD I ZASAD TWORZENIA EKOMUZEUM W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji obszaru LGD „MDiG” związanych z turystyką, działalnością społeczną i kultywowaniem tradycji na warsztaty z metod i zasad tworzenia Ekomuzeum. Warsztaty przeprowadzane są w ramach realizowanego wraz z LGD „Gościniec 4 Żywiołów projektu współpracy: „Szlaki turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich LGD „Gościńca 4 …

LGD „Między Dalinem i Gościbią” w pigułce

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa na obszarze gmin członkowskich powiatu myślenickiego. Mieszkańcy prowadzący działalność na tym obszarze, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na swoją działalność. Biuro LGD oferuje w tym temacie także swoją bezpłatną pomoc w prowadzeniu dokumentacji, oraz wypełniania czy też tworzenia dokumentów, wniosków niezbędnych …

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE- 27.09.2023r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne. W czasie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat działań realizowanych przez LGD „Między Dalinem i Gościbią” oraz możliwości pozyskania wsparcia w ramach PROW 2014-2020 (projekty związane z działalnością gospodarczą, projekty „duże”). Spotkanie odbędzie się 27.09.2023r. (środa) o godz. 15:00 w Biurze LGD w Trzemeśni 218. Spotkanie …

PIESZY RAJD IM KS. PIOTRA WYKURZA 22-23 wrzesień 2023r.

PIESZY RAJD IM KS. PIOTRA WYKURZA TRZEMEŚNIA 22-23 wrzesień 2023r. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” i Samorząd Województwa Małopolskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie młodzież i dzieci do uczestnictwa w dwudniowym rajdzie im. ks. Piotra Wykurza po szlakach i górach okalających parafię Trzemeśnia wraz z …

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania infrastruktury turystycznej- czterech wiat rowerowych wraz z ich wyposażeniem, w ramach realizacji projektu pt. „Szlaki turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich LGD „Gościńca 4 Żywiołów” oraz LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania infrastruktury turystycznej- czterech wiat rowerowych wraz z ich wyposażeniem, w ramach realizacji projektu pt. „Szlaki turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich LGD „Gościńca 4 Żywiołów” oraz LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Dokumentacja: Oferty prosimy składać do 31.08.2023r.Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 605505108. Wykonawca winien we własnym …

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag. Zmiany dotyczą Planu działania– dokonano przesunięć …

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁPRACY WRAZ Z LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW

Z przyjemnością informujemy, że 25 lipca 2023r. w Zakrzowie w siedzibie LGD Gościniec 4 Żywiołów podpisano umowę  pomiędzy Województwem Małopolskim, LGD „Między Dalinem i Gościbią” oraz LGD „Gościniec 4 Żywiołów” na realizację projektu współpracy pt.:„Szlaki turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich LGD „Gościńca 4 Żywiołów” oraz LGD „Między Dalinem i Gościbią”. …