Zaproszenie na XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Szanowni Państwo,Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania„Między Dalinem i Gościbią”zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszeniana XXIV Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 26.06.2024r. (środa) o godzinie 1800w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. M. Reja 13. Z materiałami można zapoznać się w biurze Stowarzyszenia.

Coś dla ducha i zdrowia- działania realizowane przez nasze LGD

Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią” z siedzibą w Myślenicach kończy powoli okres programowania 2014-2020. W okresie tym zrealizowano wiele projektów, które zostaną z nami na dłużej. Były to m.in. projekty grantowe, które pozostawiły wiele publikacji, takich jak: „Moja historia oczami dziecka”, „Historia parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu …

ROZSTRZYGNIĘCIE W ZAKRESIE REALIZOWANYCH PRZEZ LGD „MDiG” PROJEKTÓW WŁASNYCH

Przedstawiamy listy operacji wybranych, które będą realizowane przez nasze Stowarzyszenie.Projekty realizują następujące cele: Promocja obszaru i aktywizacja społeczna mieszkańców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, rekreacyjnoturystycznej dla poprawy życia mieszkańców. Lista operacji zgodnych z LSR (OW 1) Lista operacji wybranych (OW 1) Lista …

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ NA WYCIECZKĘ DO SANDOMIERZA!

Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” serdecznie zaprasza na darmową wycieczkę autokarową do Sandomierza. Wycieczka odbędzie się 31 maja 2024r. Jest bezpłatna. Uczestnik pokrywa koszt swojego ekwipunku. Zapraszamy chętne dzieci i młodzież w wieku powyżej 9 lat. Liczba uczestników jest ograniczona.Liczy się kolejność zgłoszeń na zajęcia. Każdy chętny …

Stowarzyszenie LGD MDIG jest dla was!

Stowarzyszenie działa na terenie powiatu myślenickiego, ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy. LGD „Między Dalinem i Gościbią” powstało w 2008r., działa w ramach Osi IV LEADER …

BRAK ZGŁOSZEŃ W RAMACH OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2024/OW

W związku z umieszczeniem w dniu 25.01.2024 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 2/2024/OW z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej informujemy, iż w terminie 30 dni od …