XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Szanowni Państwo,Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania„Między Dalinem i Gościbią”zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszeniana XXII Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 30.06.2022r. o godzinie 1800w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. M. Reja 13.

XX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „MDiG”- WAŻNE DOKUMENTY

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami przygotowanymi na Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia LGD. Kolorem żółtym zaznaczono wszystkie proponowane zmiany, kolorem czerwonym zaznaczono elementy do usunięcia. Prosimy o przeanalizowanie dokumentów przed Zebraniem Walnym, które odbędzie się w poniedziałek, usprawni to przebieg zebrania. PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWYWANIA WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI- …

XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Szanowni Państwo,Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania„Między Dalinem i Gościbią”zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszeniana XX Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 28.09.2020r. o godzinie 1800 w Domu Katolickim w Myślenicach ul. 3go Maja 1a (Duża sala). PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWYWANIA WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI- ZGODNIE Z ZALECENIAMI PROSIMY O ZAKRYWANIE NOSA I …

XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na XIX Walne Sprawozdawcze za rok 2018 Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 09.05.2019r. o godzinie 1800 w Sali Obrad w Biurze LGD w …

XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”- 17.12.2018r. (poniedziałek) o godzinie 18.00

XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na XVIII Walne Zebranie. Zebranie odbędzie się w dniu 17.12.2018r. o godzinie 1800 w Muzeum Niepodległości w Myślenicach (ul. Traugutta 11). PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA LOKALNA …

XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”- 28.05.2018r. (poniedziałek) o godzinie 18.00

XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na XVII Walne Zebranie. Zebranie odbędzie się w dniu 28.05.2018r. o godzinie 1800 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA Zarząd Stowarzyszenia …