LISTA RANKINGOWA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 7/2014

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 5 sierpnia 2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 7/2014 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” i uzyskujące minimum punktowe w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

l.p Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Liczba punktów Czy projekt mieści się w limicie
1 LGD MDiG-7/2014/4.1/413_311/2 050201524 Pachacz Wiesław; Trzemeśnia 186; 32-425 Trzemeśnia Pdjęcie uzupełniającej do działalnosci rolniczej, działalności gospodarczej w zakresie usług tartacznych 100 000,00 11,00 Tak
2 LGD MDiG-7/2014/4.1/413_311/1 053278235 Kamil Dąbrowski; Poręba 204; 32-425 Trzemeśnia Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług leśnych 100 000,00 10,00 Tak
Suma 200 000 zł

 

image_pdfDrukuj