LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 7/2014

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do dofinansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 313 „Odnowa i rozwój wsi”

>>>POBIERZ<<<

image_pdfDrukuj