PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY LGD

W zakładce znajdują się protokoły z posiedzeń Rady LGD „MDiG”, które dotyczą oceny oraz wyboru wniosków składanych w ramach poszczególnych naborów wniosków.