Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG
w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający
ich funkcjonowanie i rozwój”.

Celem operacji jest kultywowanie tradycji regionu poprzez doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD „MDiG” do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego oraz Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Umowa na projekt grantowy została podpisana 31.12.2019r.

Wartość projektu: 188 856,00 zł.


image_pdfDrukuj