Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”.

Celem operacji jest rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia LGD „MDiG” poprzez utworzenie miejsc  rekreacyjno-turystycznych na obszarze LGD „MDiG” i udostępnienie ich mieszkańcom i turystom do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Umowa na projekt grantowy została podpisana 31.12.2019r.

Wartość projektu: 136 353,00 zł.

image_pdfDrukuj