Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt. „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 02.12.2019r.

Celem operacji było wypromowanie wartości historycznych, kulturowych, turystycznych obszaru LGD „MDiG”, poprzez wydanie publikacji, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Wartość projektu: 50 964,00 zł.

Operacja była realizowana przez:

  1. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Trzemeśni
  2. Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach
image_pdfDrukuj