Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt. Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2019r.

Celem operacji była poprawa stanu infrastruktury  rekreacyjno-turystycznej dla poprawy życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsc służących turystyce i rekreacji na obszarze LGD „MDiG”, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość projektu: 79 488,00 zł.

Dzięki realizacji tej operacji wspartych zostało 5 stowarzyszeń i instytucji:

  1. Ludowy Klub Sportowy Hejnał z Krzyszkowic
  2. Ochotnicza Straż Pożarna- Poręba
  3. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Trzemeśni
  4. Kółko Rolnicze z Poręby
  5. Szkółka Piłkarska Gościbia z Sułkowic

image_pdfDrukuj