Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój” realizowana była od 31.12.2019r. do 31.08.2019r.

Celem operacji było kultywowanie tradycji regionu poprzez doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD „MDiG” do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego oraz Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Wartość projektu: 188 856,00 zł.

Dzięki realizacji tej operacji wspartych zostało 19 stowarzyszeń i instytucji:

 1. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach „Klub Seniora”
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini „W Lepsze Jutro”
 4. Stowarzyszenie Myzyczne Fermata pod nazwą Orkiestra Reprezentacyjna Mista i Gminy Myślenice
 5. Sułkowicki Ośrodek Kultury
 6. Szkółka Piłkarska Gościbia Sułkowice
 7. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rudnika Diabelki Kamień
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Bęczarce
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Drogini
 10. Stowarzyszenie Moc Różnych Razem z Krzywaczki
 11. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Trzemeśni
 12. Kółko Rolnicze w Porębie
 13. Ochotnicza Straż Pożarna- Poręba
 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Bulinie
 15. Myślenicka Akademia Talentów
 16. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jawornika
 17. Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Górne Przedmieście
 18. „Róża” Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Jawornika
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie

Galeria zdjęć
(zdjęcia wykonane przez Grantobiorców)

image_pdfDrukuj