Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Działania promujące walory dziedzictwa kulturowego i tradycji na obszarze LGD MDiG”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Działania promujące walory dziedzictwa kulturowego i tradycji na obszarze LGD MDiG”.

Celem operacji jest wypromowanie walorów obszaru LGD MDiG poprzez organizację wydarzeń i wydanie publikacji o obszarze LGD MDiG, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Umowa na projekt grantowy została podpisana 31.12.2019r.

Wartość projektu: 61 859,00 zł.

image_pdfDrukuj