Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt. Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2019r.

Celem operacji było rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia LGD „MDiG” poprzez utworzenie miejsc  rekreacyjno-turystycznych na obszarze LGD „MDiG” i udostępnienie ich mieszkańcom i turystom do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość projektu: 136 353,00 zł.

Dzięki realizacji tej operacji wspartych zostało 5 stowarzyszeń i instytucji:

  1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Klemensa w Trzemeśni
  2. Ludowy Klub Sportowy Orzeł Myślenice
  3. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Trzemeśni
  4. Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”
  5. Gmina Sułkowice
image_pdfDrukuj