Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Działania promujące walory dziedzictwa kulturowego i tradycji na obszarze LGD MDiG”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Działania promujące walory dziedzictwa kulturowego i tradycji na obszarze LGD MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2020r.

Celem operacji jest wypromowanie walorów obszaru LGD MDiG poprzez organizację wydarzeń i wydanie publikacji o obszarze LGD MDiG, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Wartość projektu: 61 859,00 zł.

Operacja była realizowana przez:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach
  2. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Klemensa w Trzemeśni
  3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini „W lepsze jutro”
  4. Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”
image_pdfDrukuj