Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informujemy, że realizowana jest operacja pt. 
„Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG”

Celem operacji jest wypromowanie wartości historycznych, kulturowych, turystycznych obszaru LGD „MDiG”, poprzez wydanie publikacji, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Umowa na projekt grantowy została podpisana 31.12.2019r.

Wartość projektu: 50 964,00 zł.

image_pdfDrukuj