LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 6/2013

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” …

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – TWORZENIE I ROZWÓJ MOKROPRZEDSIĘBIORSTW 6/2013

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”   …

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 6/2013

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do dofinansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 313 „Odnowa i …

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – MAŁE PROJEKTY 6/2013

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do dofinansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w …

LISTA RANKINGOWA – MAŁE PROJEKTY 6/2013

  Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 28 stycznia 2014 r. poddano ocenie 25 wniosków złożonych w naborze 6/2013, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”, Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” w …

LISTA RANKINGOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MOKROPRZEDSIĘBIORSTW 6/2013

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 22/01/2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 6/2013 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za …

LISTA RANKINGOWA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 6/2013

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 22 stycznia 2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 6/2013 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych …

LISTA RANKINGOWA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 6/2013

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 22 stycznia 2014 r. poddano ocenie wnioski złożone w naborze 6/2013, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 313 „Odnowa i rozwój wsi”, Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków …

II POSIEDZENIE RADY LGD

Drugie posiedzenie rady LGD w sprawie wniosków złożonych w naborze nr 6/2013 odbędzie się w dniu 28 stycznia 2014 (wtorek) o godzinie 1800 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 – sala obrad nr 13.