LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 6/2013

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

Lp Liczba uzyskanych punktów Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Czy projekt mieści się w ramach limitu
1 13,00 LGDMDiG-6-2013/4.1/413_311/R1 059389286 Mariola Elżbieta Cała 32-400 Myślenice, Osieczany 143 Zwiększenie dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do pakowania foliowego i produkcji opakowań foliowych oraz celafoniowania. 75 531,50 zł TAK
75 531,50 zł

 

image_pdfDrukuj