LISTA RANKINGOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MOKROPRZEDSIĘBIORSTW 6/2013

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 22/01/2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 6/2013 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp Liczba uzyskanych punktów Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Czy projekt mieści się w ramach limitu
1 10,94 LGDMDiG-6-2013/4.1/413_312/TM1 042475075 Skorut Franciszek 32-440 Sułkowice, ul. Na Węgry 60 Poszerzenie działalności firmy POL-MET o produkcję specjalizowanych wyrobów drewnianych 300 000,00 zł TAK
300 000,00 zł
image_pdfDrukuj