LISTA RANKINGOWA – MAŁE PROJEKTY 6/2013

 

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 28 stycznia 2014 r. poddano ocenie 25 wniosków złożonych w naborze 6/2013, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”,

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp Liczba punktów Nr wniosku nadany przez LGD Nr ident. wnioskod. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Czy projekt mieści się w ramach limitu
1 19,67 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/19 060796525 Gmina Sułkowice 32-440 Sułkowice, Rynek 1 Promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych poprzez wykonanie i montaż tablic informacyjnych w każdej miejscowości Gminy Sułkowice 33 200,00 zł TAK
2 16,50 LGDMDiG-6-2013/4.1_413/MP/30 063890500 Kółko Rolnicze w Porębie 32-425 Trzemeśnia, Poręba 69 Wydanie albumu „Walory kulturowe i krajoznawcze Parafii Trzemeśnia” 23 520,00 zł TAK
3 14,78 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/4 063890254 Stowarzyszenie Muzyczne Fermata pod nazwą Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice 32-400 Myślenice, ul. T.Kościuszki 16 Wyposażenie Orkiestry Dętej w Myślenicach i szkolenie nowych członków 48 691,20 zł TAK
4 14,27 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/22 063189434 Gmina Myślenice 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Polanka poprzez utwardzenie terenu wraz z elementami małej architektury 50 000,00 zł TAK
5  13,94 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/3  067694052 Stowarzyszenie Gospodyo „Swojskie Klimaty” Krzywaczka 109, 32-442 Krzywaczka  Zakup strojów regionalnych i sprzętu gastronomicznego, dla Stowarzyszenia Gospodyo „Swojskie Klimaty” w Krzywaczce 22 406,69 zł  TAK
6 13,94 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/6 063871632 Ochotnicza Straż Pożarna w Drogini 32-400 Myślenice, Droginia 289 Wyposażenie aneksu kuchennego świetlicy wiejskiej OSP w Drogini 50 000,00 zł TAK
7 13,31 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/18 356539298 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni 32-425 Trzemeśnia, Trzemeśnia 250 Budowa witacza regionalnego oraz utworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej 49 030,40 zł TAK
8 13,31 LGDMDiG-6-2013/4.1_413/MP/27 063890500 Kółko Rolnicze w Porębie 32-425 Trzemeśnia, Poręba 69 Kultywowanie tradycji regionu – wyposażenie członków Koła Rolniczego w regionalne stroje oraz udział w warsztatach tańców ludowych 43 952,00 zł TAK
9 13,27 LGDMDiG-6-2013/4.1_413/MP/25 065804162 Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie 32-425 Trzemeśnia, Poręba 262 Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej OSP w Porębie 39 896,00 zł TAK
10 13,12 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/11 064567322 Muzeum Regionalne „Dom Grecki” 32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 3 Konserwacja kamiennego obelisku z 1767 r. wzniesionego w miejscowości Borzęta 21 560,77 zł TAK
11 12,76 LGDMDiG-6-2013/4.1_413/MP/31 053278235 Kazimierz Dąbrowski 32-425 Trzemeśnia, Poręba 204 Zachowanie tradycji pszczelarstwa na terenie LGD 30 553,60 zł TAK
12 12,71 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/14 064567322 Muzeum Regionalne „Dom Grecki” 32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 3 Konserwacja kamiennej kapliczki słupowej z figurą św. Floriana z 1873 r. 26 315,54 zł  TAK
13 12,41 LGDMDiG-6-2013/4.1_413/MP/28 069030176 Jacek Dąbrowski 32-425 Trzemeśnia, Trzemeśnia 189 Doposażenie i szkolenie obsługi grup pielgrzymkowych 26 112,00 zł TAK
14 12,06 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/2 068794616 Ochotnicza Straż Pożarna w Bęczarce 32-444 Głogoczów, Bęczarka 113 Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie działającej świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Bęczarce 50 000,00 zł TAK
15 11,88 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/10 069023571 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika 32-425 Trzemeśnia, Trzemeśnia 324 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obiektem związanym z kultywowaniem historii i tradycji oraz elementami służącymi turystyce 48 384,00 zł TAK
16 11,88 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/12 064567322 Muzeum Regionalne „Dom Grecki” 32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 3 Konserwacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Chrystusa Nazareoskiego z poł. XIX w. w miejscowości Bęczarka 20 344,99 zł TAK
17 11,82 LGDMDiG-6-2013/4.1_413/MP/23 067073620 Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie 32-445 Krzyszkowice, Zawada 104 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zawada poprzez utwardzenie terenu wraz z elementami małej architektury 50 000,00 zł TAK
18 11,44 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/16 068940646 Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 20 Odnowa kamiennej kapliczki przydrożnej p.w. św. Dominika w miejscowości Polanka 20 921,00 zł TAK
19 11,24 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/7 063873965 Ludowy Klub Sportowy „Hejnał” Krzyszkowice 32-445 Krzyszkowice, Krzyszkowice 368 Rozbudowa placu zabaw w Krzyszkowicach 48 492,00 zł TAK
20 10,88 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/9 069018724 Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Krzyszkowicach 32-445 Krzyszkowice, Krzyszkowice 14 Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie działającej świetlicy wiejskiej przy plebani Kościoła św. Anny w Krzyszkowicach  50 000,00 zł  TAK
21 10,41 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/1 068763132 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jawornika Jawornik 293 , 32-400 Myślenice Reaktywacja, wyposażenie i szkolenie Orkiestry Dętej w Jaworniku 50 000,00 zł TAK
22 10,37 LGDMDiG-6-2013/4.1_413/MP/24 069034142 Stowarzyszenie „Pomoc Zespołowi Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach” Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu młodzieżowego 14 241,60 zł TAK
23 9,53 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/15 064567322 Muzeum Regionalne „Dom Grecki” 32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 3 Organizacja imprezy kulturalnej promującej wiedzę na temat kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Myślenice i Sułkowice przy okazji prezentacji „Indeksu kaplic, figur i kapliczek powiatu myślenickiego” 10 200,00 zł TAK
24 9,00 LGDMDIG-6-2013/4.1_413/MP/5 068929452 Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych „Dwa Światy” Jasienica 272, 32-400 Myślenice Baśnie i legendy ziemi myślenickiej-organizacja warsztatów plastyczno-muzycznychdla dzieci z terenu LGD Między Dalinem i Gościbią 12 165,05 zł TAK
25 8,88 LGDMDiG-6-2013/4.1_413/MP/26 069030202 Ochotnicza Straż Pożarna w Polance 32-400 Myślenice, Polanka 151 Zakup wyposażenia do kuchni OSP w Polance 38 974,00 zł TAK
878 974,00 zł

 

image_pdfDrukuj