LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – TWORZENIE I ROZWÓJ MOKROPRZEDSIĘBIORSTW 6/2013

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do finansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, zawierająca jeden wniosek w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

Lp Liczba uzyskanych punktów Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Czy projekt mieści się w ramach limitu
1 10,94 LGDMDiG-6-2013/4.1/413_312/TM1 042475075 Skorut Franciszek 32-440 Sułkowice, ul. Na Węgry 60 Poszerzenie działalności firmy POL-MET o produkcję specjalizowanych wyrobów drewnianych 300 000,00 zł TAK
300 000,00 zł

 

image_pdfDrukuj