LISTA RANKINGOWA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 6/2013

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 22 stycznia 2014 r. poddano ocenie wnioski złozone w naborze 6/2013 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp Liczba uzyskanych punktów Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Czy projekt mieści się w ramach limitu
1 13,00 LGDMDiG-6-2013/4.1/413_311/R1 059389286 Mariola Elżbieta Cała 32-400 Myślenice, Osieczany 143 Zwiększenie dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do pakowania foliowego i produkcji opakowań foliowych oraz celafoniowania. 75 531,50 zł TAK
75 531,50 zł

 

image_pdfDrukuj