LISTA RANKINGOWA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 6/2013

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 22 stycznia 2014 r. poddano ocenie wnioski złożone w naborze 6/2013, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 313 „Odnowa i rozwój wsi”,

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp Liczba uzyskanych punktów Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Czy projekt mieści się w ramach limitu
1 20,5 LGDMDiG-6-2013/4.1/413_313/1 063189434 Gmina Myślenice  32-400 Myślenice, Rynek 8/9 Odnowa centrum wsi Poręba w ramach programu Leader 380 000,00 zł TAK
2 17,29 LGDMDiG-6-2013/4.1/413_313/2 063189434 Gmina Myślenice  32-400 Myślenice, Rynek 8/9 Zagospodarowanie centrum miejscowości Krzyszkowice polegające na budowie chodnika i placu-utwardzonego terenu 213 940,00 zł TAK
593 940,00 zł

 

image_pdfDrukuj