LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 6/2013

Lista wniosków o przyznanie pomocy, wybranych do dofinansowania w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ramach dostępnych limitów, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu 313 „Odnowa i rozwój wsi”

 

Lp Liczba uzyskanych punktów Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Czy projekt mieści się w ramach limitu
1 20,5 LGDMDiG-6-2013/4.1/413_313/1 063189434 Gmina Myślenice  32-400 Myślenice, Rynek 8/9 Odnowa centrum wsi Poręba w ramach programu Leader 380 000,00 zł TAK
2 17,29 LGDMDiG-6-2013/4.1/413_313/2 063189434 Gmina Myślenice  32-400 Myślenice, Rynek 8/9 Zagospodarowanie centrum miejscowości Krzyszkowice polegające na budowie chodnika i placu-utwardzonego terenu 213 940,00 zł TAK
593 940,00 zł

 

image_pdfDrukuj