ROZSTRZYGNIĘCIE W ZAKRESIE REALIZOWANYCH PRZEZ LGD „MDiG” PROJEKTÓW WŁASNYCH

Przedstawiamy listy operacji wybranych, które będą realizowane przez nasze Stowarzyszenie.
Projekty realizują następujące cele: Promocja obszaru i aktywizacja społeczna mieszkańców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, rekreacyjnoturystycznej dla poprawy życia mieszkańców.

Lista operacji zgodnych z LSR (OW 1)

Lista operacji wybranych (OW 1)

Lista operacji zgodnych z LSR (OW 2)

Lista operacji wybranych (OW 2)

Protokól Rady LGD z 16.05.2024

image_pdfDrukuj