INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU W związku z ogłoszonym naborem wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej:   Wniosek wraz z biznesplanem powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – …

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, PROCEDURZE WYBORU OPERACJI WŁASNYCH ORAZ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANW LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, PROCEDURZE WYBORU OPERACJI WŁASNYCH ORAZ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją dokumentów dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania …

WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 3/2023

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań …

WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 2/2023

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem …

WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 1/2023

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023- operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ- 26.10.2023r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w sąsiadującym LGD „Gościniec 4 Żywiołów”! Wizyta studyjna odbędzie się 26 października 2023r. (czwartek) w godzinach 9:00-17:00. Celem wizyty będzie poznanie Lokalnej Grupy Działania oraz zapoznania się z praktyką Ekomuzeum i Questów na obszarze LGD G4Ż. Wizyta studyjna realizowana jest wraz z LGD …