Ważna informacja dotycząca zmian w umowie o przyznaniu pomocy

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWACH O PRZYZNANIU POMOCY   Zgodnie z §14 ust. 7 (rozwój działalności gosp./inne) / §12 ust. 7 (premia- podjęcie działalności gosp.)  umowy o przyznaniu pomocy  wniosek o zmianę  umowy niebędzie podlegał rozpatrzeniu bez opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest …

Szkolenia dla Wnioskodawców 19.09.2017r., 26.09.2017r., 03.10.2017r.

 Szanowni Państwo! Informujemy, że niebawem rozpoczynamy cykl szkoleń dla Wnioskodawców! TERMINY DO WYBORU: 19.09.2017r. o godz. 1100  26.09.2017r. o godz. 1500 03.10.2017r. o godz. 1500 Wszystkie szkolenia odbywać się będą w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28).  SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! Bardzo prosimy o przygotowanie pytań dotyczących wdrażania Programu PROW 2014-2020 …

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020- aktualizacja

ZMIANY W KSIĘDZE WIZUALIZACJI

ZNAKU PROW 2014 – 2020

PROW-2014-2020-logo-kolor

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną Księgą wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020. Zmieniona księga obowiązuje od 1 września br. i jest dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

>LINK DO STRONY MRiRW<<

 

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy dotyczące materiałów informacyjnych i publikacji.