Coś dla ducha i zdrowia- działania realizowane przez nasze LGD

Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią” z siedzibą w Myślenicach kończy powoli okres programowania 2014-2020. W okresie tym zrealizowano wiele projektów, które zostaną z nami na dłużej. Były to m.in. projekty grantowe, które pozostawiły wiele publikacji, takich jak: „Moja historia oczami dziecka”, „Historia parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu w Myślenicach”, „Tam gdzie cisy i jarzębiny”, „Gmina Sułkowice w obiektywie”, „Oblicze tej ziemi w dolinie Trzemeśnianki”, „Śladami Maryi”, „Opowieści ziemi Sułkowickiej”. Udało się również wyposażyć organizacje pozarządowe- szczególnie Koła gospodyń wiejskich w stroje ludowe, OSP mogły doposażyć swoje organizacje w sprzęt, który zachęci młode pokolenia do wstąpienia w ich szeregi.

Organizacje z naszego obszaru w okresie aplikacyjnym 2014-2020 miały również możliwość odnowić czy też wybudować nową infrastrukturę, poprzez m.in. budowę wiat turystycznych z miejscami do spędzania wolnego czasu, nowe place zabaw, siłownie plenerowe, remont swoich lokali. Ze środków przypisanych do naszego LGD skorzystało też kilka parafii, które odnowiły swoje kościoły: parafia Krzyszkowice zakupiła nowe ławki, parafia w Myślenicach wydała publikacje książkową „Historia parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu w Myślenicach” oraz film o obszarze LGD (jest również w trakcie odnowienia starego kościółka), parafia Trzemeśnia natomiast odnowiła otoczenie wokół starego kościółka i jest w trakcie ukończenia odnowy polichromii wewnątrz tegoż kościółka.

Wybrane realizacje przedstawiamy na poniższych zdjęciach:

Plebania w Trzemeśni
Wiata grilowa w OREW Myślenice
Wiata turystyczna w Gminie Sułkowice
Plac zabaw w Porębie
Siłownia plenerowa w Krzyszkowicach
Siłownia plenerowa w Sułkowicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

image_pdfDrukuj