POSIEDZENIE RADY LGD W SPRAWIE ZŁOŻONEGO ODWOŁANIA WOBEC PONOWNEJ OCENY WNIOSKÓW

Posiedzenie rady LGD dotyczące odwołania od decyzji rady LGD w sprawie wniosku o numerze „LGDMDiG4/2012/4.1/413_312TM/3” z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odbędzie się w dniu 18 marca 2013 o godzinie 1800 w „Starej Szkole” w Sułkowicach (Sala obrad, ul. Rynek 6).

LISTA RANKINGOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 4/2012

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu  21/02/2013 r.  poddano ponownej ocenie wnioski złożone w naborze 4/2012,  w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za …

LISTY RANKINGOWE W NABORZE 4/2012

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe wniosków złożonych w naborze 4/2012. Członkowie Rady LGD na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12.06.2012 ustalili listy rankingowe wniosków.   MAŁE PROJEKTY Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu punkty 1 Stowarzyszenie Muzyczne Fermata pod nazwą Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice Wyposażenie Orkiestry Dętej w celu podtrzymania …

DRUGIE POSIEDZENIE RADY

W związku zoceną wniosków złożonych w naborze 4/2012 pragniemy poinformować o drugim posiedzeniu Rady LGD w dniu 12 czerwca 2012 o godzinie 1700 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (Rynek 8/9).

WNIOSKI ZŁOŻONE W NABORZE 4/2012

Poniżej przedstawiamy zestawienie wniosków złożonych w naborze 4/2012. Złożono 15 wniosków na działanie „Małe projekty”, 4 na działanie „Odnowa i rozwój wsi”, 4 na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 1 na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. MAŁE PROJEKTY (Limit dostępnych środków w ramach naboru: 480 036 zł) Lp. Nr wniosku nadany …

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY

W związku z oceną wniosków złożonych w naborze 4/2012 pragniemy poinformować o pierwszym posiedzeniu Rady LGD w dniu 5 czerwca 2012 o godzinie 1700 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (Rynek 8/9).

MAŁE PROJEKTY [4.1-413_MP]

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 01_info_313_MP_MDiG-4-12.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 02_wykaz_MP_MDiG-4-12.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 4/2012” 03_char-proj_MDiG-4-12.doc Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych 04_osw-dane-osob_MDiG-4-12.doc Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej …

NABÓR WNIOSKÓW: „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” I „MAŁE PROJEKTY”

ARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy …