WNIOSKI ZŁOŻONE W NABORZE 4/2012

Poniżej przedstawiamy zestawienie wniosków złożonych w naborze 4/2012.

Złożono 15 wniosków na działanie „Małe projekty”, 4 na działanie „Odnowa i rozwój wsi”, 4 na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 1 na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

MAŁE PROJEKTY (Limit dostępnych środków w ramach naboru: 480 036 zł)

Lp.

Nr wniosku nadany przez LGD

Tytuł Projektu

Całkowity koszt realizacji projektu

Wnioskowana kwota pomocy

1

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/1

Utworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej wokół świetlicy wiejskiej w Zawadzie

31 299,91 zł

25 000,00 zł

2

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/2

Wyposażenie Orkiestry Dętej OSP Zawada w nowe instrumenty muzyczne

34 990,00 zł

25 000,00 zł

3

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/3

Udostępnienie urządzeń i sprzętu kuchennego przez OSP Zawada

34 993,43 zł

25 000,00 zł

4

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/4

Promocja kultury i tradycji regionu LGD poprzez obchody 50-lecia Strażnicy OSP w Porębie

31 589,20 zł

25 000,00 zł

5

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/5

Ekologiczne ogrzewanie w Hotelu Komfort Express Krzywaczka*** w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej, poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony przyrody

30 205,20 zł

24  164, 16 zł

6

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/6

Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej Krzywaczka-Bęczaraka

24 842, 90 zł

19 874, 00 zł

7

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/7

Piłkarskie tradycje Sułkowic – monografia KS Gościbia i turniej piłki nożnej w 90 rocznicę pierwszego meczu, rozegranego w Sułkowicach z drużyną przyjezdną

31 164, 37 zł

24 930, 00 zł

8

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/8

Badanie aktywności społecznej w Gminie Sułkowice – opracowanie i wydanie monografii organizacji pozarządowych

20 935, 00 zł

16 748, 00 zł

9

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/9

Promocja Gminy Sułkowice poprzez wykonanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej i materiałów promocyjnych kluczem do odkrycia jej walorów turystyczno rekreacyjnych

24 169, 00 zł

19 335, 00 zł

10

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/10

Zakup strojów regionalnych i sprzętu gastronomicznego dla Stowarzyszenia Gospodyń „Swojskie Klimaty” w Krzywaczce

24 830, 65 zł

19, 864, 00 zł

11

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/11

Promocja Gminy Myślenice i Sułkowice poprzez popularyzację, sprzedaż produktów lokalnych oraz wyrobów związanych z lokalną twórczością ludową

37 710, 40 zł

25 000,00 zł

12

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/12

Warsztaty z zakresu dobrych praktyk aktywizujące społeczność lokalną

32 170, 00 zł

25 000,00 zł

13

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/13

Witacz turystów Porębskich szlaków

32 000,00 zł

25 000,00 zł

14

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/14

Mała architektura witacz regionalny

38 722, 00 zł

25 000,00 zł

15

LGDMDiG4/2012/4.1_413MP/15

Wyposażenie Orkiestry Dętej w celu podtrzymania tradycji ludowych, pieśni i przyśpiewek regionu LGD

32 138, 20 zł

25 000,00 zł

Suma

461 760,26 zł

305 887,00 zł

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI (Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 626 169 zł)

Lp.

Nr wniosku nadany przez LGD

Tytuł Projektu

Całkowity koszt realizacji projektu

Wnioskowana kwota pomocy

1

LGDMDiG4/2012/4.1/413­_313OW/1

Odnowa centrum wsi Jawornik-po zdrowie przez sport i rekreację

689 976, 68 zł

448 765, 00 zł

2

LGDMDiG4/2012/4.1/413­_313OW/2

Odnowa centrum wsi Krzyszkowice. Przebudowa istniejącego pobocza drogi na ciąg pieszo-rowerowy, utwardzenie terenu

570 359, 46 zł

370 965, 00 zł

3

LGDMDiG4/2012/4.1/413­_313OW/3

Odnowa centrum wsi Trzemeśnia w ramach programu Leader – etap I

1 331 514, 81 zł

500 000, 00 zł

4

LGDMDiG4/2012/4.1/413­_313OW/4

Urządzenie Sali konferencyjno-świetlicowej Gminnego Centrum Ekologicznego

73 404, 91 zł

45 564, 00 zł

Suma

2 665 255,86 zł

1 365 294,00 zł

 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW (Limit dostępnych środków w ramach naboru: 540 000 zł)

Lp.

Nr wniosku nadany przez LGD

Tytuł Projektu

Całkowity koszt realizacji projektu

Wnioskowana kwota pomocy

1

LGDMDiG4/2012/4.1/413_312TM/1

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia w wyniku inwestycji w środki trwałe – budowę hali produkcyjnej

264 450, 00 zł

100 000, 00 zł

2

LGDMDiG4/2012/4.1/413_312TM/2

Podwyższenie konkurencyjności firmy  Express Plus I zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez budowę bezdotykowej myjni samochodowej

505 506, 00 zł

164 392, 20 zł

3

LGDMDiG4/2012/4.1/413_312TM/3

Planowanym celem głównym operacji jest podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług przedszkolnych w nowo wybudowanym oraz wyposażonym w ramach tego projektu budynku przedszkolnym. Realizacja projektu będzie obejmowała budowę obiektu przedszkolnego na własnej działce budowlanej, jego wyposażenie w zakresie gastronomii oraz działalności statutowej

1 000 000, 00 zł

300 000, 00 zł

4

LGDMDiG4/2012/4.1/413_312TM/4

Podniesienie przedsiębiorczości mieszkańców, wzrost zatrudnienia, poprawa warunków życia mieszkańców, rozwój paraturystyki medycznej

233 941, 28 zł

96 176, 97 zł

Suma

2 003 897,28 zł

660 569,17 zł

 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ (Limit dostępnych środków w ramach naboru 210 000 zł)

Lp.

Nr wniosku nadany przez LGD

Tytuł Projektu

Całkowity koszt realizacji projektu

Wnioskowana kwota pomocy

1

LGDMDiG4/2012/4.1/413_311R/1

Poprawienie standardu usług agroturystycznych poprzez zagospodarowanie terenu, budowę i wyposażenie części wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowej i zakup wyposażenia pomieszczeń dla gości. Wzrost liczby klientów poprzez zakup wyposażenia, stworzenie warunków biernej i aktywnej formy wypoczynku dla dorosłych i dzieci

130 796 zł

54 164, 00 zł

Suma

130 796 zł

54 164, 00 zł

image_pdfDrukuj