LISTA RANKINGOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 4/2012

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu  21/02/2013 r.  poddano ponownej ocenie wnioski złożone w naborze 4/2012,  w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp Liczba uzyskanych punktów Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Czy projekt mieści się w ramach limitu
1 14,00 LGDMDiG4/2012/4.1/413_312TM/4 067643691 Fizykoterapia Kamil Pitala Podniesienie przedsiębiorczości mieszkańców, wzrost zatrudnienia, poprawa warunków życia mieszkańców, rozwój paraturystyki medycznej 96 176,97 zł TAK
2 8,50 LGDMDiG4/2012/4.1/413_312TM/1 INTER-DREW s.c. Edward Łaski, Łukasz Łaski Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia w wyniku inwestycji w środki trwałe – budowę hali produkcyjne 100 000,00 zł TAK
196 176,97 zł

 

image_pdfDrukuj