LISTY RANKINGOWE W NABORZE 4/2012

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe wniosków złożonych w naborze 4/2012.

Członkowie Rady LGD na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12.06.2012 ustalili listy rankingowe wniosków.

 

MAŁE PROJEKTY

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu punkty
1 Stowarzyszenie Muzyczne Fermata pod nazwą Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice Wyposażenie Orkiestry Dętej w celu podtrzymania tradycji ludowych, pieśni i przyśpiewek regionu LGD 20,00
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Promocja kultury i tradycji regionu LGD poprzez obchody 50-lecia Strażnicy OSP w Porębie 19,93
3 Gmina Sułkowice Badanie aktywności społecznej w Gminie Sułkowice – opracowanie i wydanie monografii organizacji pozarządowych 19,21
4 Kółko Rolnicze w Porębie Warsztaty z zakresu dobrych praktyk aktywizujące społeczność lokalną 19,20
5 Gmina Sułkowice Promocja Gminy Sułkowice poprzez wykonanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej i materiałów promocyjnych kluczem do odkrycia jej walorów turystyczno rekreacyjnych 19,14
6 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni Mała architektura witacz regionalny 18,93
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Wyposażenie Orkiestry Dętej OSP Zawada w nowe instrumenty muzyczne 18,81
8 Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Utworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej wokół świetlicy wiejskiej w Zawadzie 18,25
9 Kółko Rolnicze w Porębie Witacz turystów Porębskich szlaków 18,00
10 Klub Sportowy „Gościbia” Piłkarskie tradycje Sułkowic – monografia KS Gościmia i turniej piłki nożnej w 90 rocznicę pierwszego meczu, rozegranego w Sułkowicach z drużyną przyjezdną 17,56
11 Stowarzyszenie „Muzyczna Parantela” Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej Krzywaczka-Bęczaraka 17,25
12 Stowarzyszenie Gospodyń „Swojskie Klimaty” Zakup strojów regionalnych i sprzętu gastronomicznego dla Stowarzyszenia Gospodyń „Swojskie Klimaty” w Krzywaczce 17,25
13 Marta Janusz Promocja Gminy Myślenice i Sułkowice poprzez popularyzację, sprzedaż produktów lokalnych oraz wyrobów związanych z lokalną twórczością ludową 15,75
14 Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Udostępnienie urządzeń i sprzętu kuchennego przez OSP Zawada 14,50
15 CHABREX Sp. z o.o. Ekologiczne ogrzewanie w Hotelu Komfort Express Krzywaczka*** w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej, poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony przyrody 13,00

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu punkty
1 Gmina Myślenice Odnowa centrum wsi Krzyszkowice. Przebudowa istniejącego pobocza drogi na ciąg pieszo-rowerowy, utwardzenie terenu 19,00
2 Gmina Myślenice Odnowa centrum wsi Trzemeśnia w ramach programu Leader – etap 18,80
3 Gmina Sułkowice Urządzenie Sali konferencyjno-świetlicowej Gminnego Centrum Ekologicznego 18,69
4 Gmina Myślenice Odnowa centrum wsi Jawornik – po zdrowie przez sport i rekreację 18,57

 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu punkty
1 Fizykoterapia Kamil Pitala Podniesienie przedsiębiorczości mieszkańców, wzrost zatrudnienia, poprawa warunków życia mieszkańców, rozwój paraturystyki medycznej 12,25
2 INTER-DREW s.c. Edward Łaski, Łukasz Łaski Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia w wyniku inwestycji w środki trwałe – budowę hali produkcyjne 8,56

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu punkty
1 Agnieszka Palacz Poprawienie standardu usług agroturystycznych poprzez zagospodarowanie terenu, budowę i wyposażenie części wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowej i zakup wyposażenia pomieszczeń dla gości. Wzrost liczby klientów poprzez zakup wyposażenia, stworzenie warunków biernej i aktywnej formy wypoczynku dla dorosłych i dzieci 16,25

 

image_pdfDrukuj