NABÓR WNIOSKÓW: „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” I „MAŁE PROJEKTY”

ARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”
działającej na terenie gmin: Myślenice, Sułkowice.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
11.05.2012 r. – 29.05.2012 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 w godz. od 12.00 – 15.00, dnia 28 i 29 maja 2012 r. w godz. 8.00 do 15.00.
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl
Kryteria wyboru operacji, wykaz oraz wzory dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są udostępnione na stronach:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl  oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 oraz w Biurze w Myślenicach ul. Rynek 8/9 w godz. od 8.00 – 15.00.

Wysokość środków w 2012 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

  • Odnowa i rozwój wsi wynosi      1 626 169 zł
  • Małe projekty wynosi                    480 036 zł

Minimalne wymagania, dla działania Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD „Między Dalinem i Gościbią” to:

  • operacja musi uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów przy ocenie według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Dokumenty niezbędne do wyboru projektów znajdują się w Biurach Lokalnej Grupy Działania.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurach Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerami  tel. (12) 273 00 13, (12) 274 00 65

image_pdfDrukuj