LISTA RANKINGOWA „MAŁE PROJEKTY” – NABÓR 3/2011

W związku z oceną wniosków o dofinansowanie podajemy do wiadomości listy rankingowe ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR na posiedzeniu rady LGD w dniu 11 sierpnia 2011r. Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski uzyskały niezbędną liczbę punktów oraz, że wszystkie wnioski zmieściły się w kwocie przewidzianej na ten nabór wniosków. …

LISTA RANKINGOWA „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” – NABÓR 3/2011

W związku z oceną wniosków o dofinansowanie podajemy do wiadomości listy rankingowe ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR na posiedzeniu rady LGD w dniu 4 sierpnia 2011r. Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski zmieściły się w kwocie przewidzianej na ten nabór wniosków.   Lp Tytuł operacji Imię i nazwisko (Nazwa) …

AKTYWNY FORMULARZ WNIOSKU DO „MAŁYCH PROJEKTÓW”

Właśnie otrzymaliśmy informację o aktywnym formularzu wniosku o przyznanie pomocy z działania „Małe projekty”. Ułatwia on zdecydowanie wypełnienie wniosku i jest on wymagany przez Urząd Marszałkowski w formie cyfrowej (na CD lub DVD) razem z wnioskiem w formie papierowej. Pełna informacja znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego >>TUTAJ<< lub poniżej klikając …

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW!

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza od dzisiaj do dnia 27 lipca 2011, do składania wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 w godz. od  8.00 – 15.00. (Budynek starej szkoły, wejście …

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [4.1-413_311]

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 01_info_311-312_MDiG-3-11.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 02_wykaz_311_MDiG-3-11.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu zgłoszonego do naboru” 03_char-proj_311_MDiG-3-11.doc  Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych 04_osw-dane-osob_311_MDiG-3-11.doc Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju …

Nabór wniosków: Różnicowanie w kierunku działanlości nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za …

Nabór wniosków: Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy …