AKTYWNY FORMULARZ WNIOSKU DO „MAŁYCH PROJEKTÓW”

Właśnie otrzymaliśmy informację o aktywnym formularzu wniosku o przyznanie pomocy z działania „Małe projekty”.

Ułatwia on zdecydowanie wypełnienie wniosku i jest on wymagany przez Urząd Marszałkowski w formie cyfrowej (na CD lub DVD) razem z wnioskiem w formie papierowej.

Pełna informacja znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego >>TUTAJ<<

lub poniżej klikając napis więcej… lub tytuł artykułu.

 

Aktywny formularz wniosku

Aktywny formularz wniosku – pobierz

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 czerwca 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła podmiotom zaangażowanym we wdrażanie PROW oraz wnioskodawcom elektroniczne narzędzie służące do wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, tzw. AKTYWNY FORMULARZ WNIOSKU.

Aktywny formularz wniosku posiada szereg funkcjonalności pozwalających na prawidłowe jego wypełnienie oraz umożliwia import danych do sytemu OFSA wspomagającego pracę Urzędu Marszałkowskiego.

Mając na uwadze wdrożenie przez ARiMR aktywnego wniosku, odstępuje się od stosowania generatora małych projektów przygotowanego przez Departament Funduszy Europejskich UMWM oraz udostępnionego użytkownikom w kwietniu 2011 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną przez ARiMR stosowanie aktywnego formularza wniosku możliwe jest od dnia 27 czerwca 2011 roku. Prosimy o bezwzględne stosowanie tego narzędzia także w ramach trwających obecnie naborów.

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Reader, wersja 9.3 lub nowsza. Wersje te są dostępne na stronie www.adobe.com.

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku – pobierz

W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie PDF równocześnie wprowadzono nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 27 czerwca 2011 r.) Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy poprzednich zmian wprowadzonych do instrukcji z dniem 12 maja 2011 r.

Jednocześnie informujemy, iż poniższe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy w ramach małych projektów zostaną automatycznie udostępnione do wypełnienia po zaznaczeniu w Sekcji VIII „Informacja o załącznikach” kolumny „TAK” oraz pola „LICZBA”.

Pola dotyczące danych Wnioskodawcy wypełniają się automatycznie, jednakże posiadają również możliwość edytowania:

    • Załącznik nr 12 Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego;
    • Załącznik nr 13 Oświadczenie Wnioskodawcy o pomocy de minimis;
    • Załącznik nr 16a Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych;

 

  • Załącznik nr 16b Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osoba fizyczną, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie  VAT do kosztów kwalifikowanych;
  • Załącznik 16c Oświadczeniem Wnioskodawcy o rezygnacji z zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych;
  • Załącznik nr 18 Oświadczenie właściciela nieruchomości.

Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013

image_pdfDrukuj