LISTA RANKINGOWA „ODNOWA WSI” – NABÓR 3/2011

W związku z oceną wniosków o dofinansowanie podajemy do wiadomości listy rankingowe ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR. na posiedzeniu rady LGD w dniu 4 sierpnia 2011r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski zmieściły się w kwocie przewidzianej na ten nabór wniosków.

 

Lp Tytuł operacji Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy,
adres
Nr identyfikacyjny wnioskodawcy Liczba uzyskanych punktów Wnioskowana kwota dofinansowana Rekomendowana kwota dofinansowania
1 Odnowa centrum wsi Polanka- z rekreacją po zdrowie Gmina Myślenice Rynek 8/9,
32-400 Myślenice
063189434 21,44 412 820,00 zł 412 820,00 zł
 2 Odnowa centrum wsi Łęki w Sołectwie Bulina. Przebudowa istniejącego pobocza drogi na ciąg pieszo rowerowy, utwardzenie działki budowlanej Gmina Myślenice Rynek 8/9,
32-400 Myślenice
063189434 19,76 182 881,00 zł 182 881,00 zł
3 Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Biertowice  Gmina Sułkowice Rynek 1,32-440 Sułkowice 060796525 18,24 79 301,00 zł 79 301,00 zł
 4 Odnowa centrum wsi Rudnik poprzez remont parkingu oraz urządzenie szaty roślinnej i elementów małej architektury Gmina Sułkowice Rynek 1,32-440 Sułkowice 060796525 17,29 268 832,00 zł 268 832,00 zł
image_pdfDrukuj