Nabór wniosków: Różnicowanie w kierunku działanlości nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”
działającej na terenie gmin: Myślenice, Sułkowice.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
30.06.2011 r. – 27.07.2011 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 w godz. od  8.00 – 15.00.
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Kryteria wyboru operacji, wykaz oraz wzory dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są udostępnione na stronach:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.ploraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 oraz w Biurze w Myślenicach ul. Rynek 8/9 w godz. od 8.00 – 15.00.
Wysokość środków na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dostępnych w naborze przedstawia tabela.
Nazwa działania Limit dostępnych środków w zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 350 000 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 420 000 zł

Dokumenty niezbędne do wyboru projektów znajdują się w Biurach Lokalnej Grupy Działania.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurach Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerami  tel. (12) 273 00 13, (12) 274 00 65

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

image_pdfDrukuj