Zapytanie ofertowe na ogłoszenia w pracie regionalnej oraz lokalnej

Zamawiający: Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” Zaprasza do składania ofert na: Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie w prasie lokalnej 2 ogłoszenia po 2 moduły strona, zajawka na stronie 1 Przewidywany czas realizacji: maj czerwiec 2015r. Warunki przyjęte przez zamawiającego: Artykuły mają zawierać krótki opis projektu oraz zaproszenie do uczestnictwa w Targach …

Informacja dotycząca oceny wniosków złożonych w naborze 1/2009

Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, które odbyło się w dniu 12.02.2010 roku uchwalono, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wnioski poddano także ocenie według lokalnych kryteriów. Listy Rankingowe dostępne w dziale „Do pobrania”.

Zawiadomienie o drugim posiedzeniu Rady LGD

Działając na podstawie §10 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” (Załącznik do uchwały Nr II/4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 9 grudnia 2008r.), zwołuję kolejne posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 12 lutego 2010r. na godzinę 17:00. Posiedzenie odbędzie …

Nabór wniosków: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za …

Nabór wniosków: Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy …

MAŁE PROJEKTY [4.1-413_MP]

MAŁE PROJEKTY [4.1-413_MP] Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy Informacja o naborze wnioskow o przyznanie pomocy-313.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD-MP.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu zgłoszonego do naboru” Charakterystyka projektu zgloszonego do …

ODNOWA I ROZWÓJ WSI [4.1-413_313]

ODNOWA I ROZWÓJ WSI [4.1-413_313] Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy Informacja o naborze wnioskow o przyznanie pomocy-313.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD-313.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu zgłoszonego do naboru” Charakterystyka projektu …